Rozstrzygnięto przetarg na wdrożenie e-usług Szpitala Latawiec

W dniu 15.01.2018 r. rozstrzygnięto przetarg na Budowę i wdrożenie platformy e-usług Szpitala Latawiec i podpisano umowę z wykonawcą, który w prowadzonym postępowaniu przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Wybrany wykonawca to: Konsorcjum firm: GABOS Software Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i ASSECO Poland SA – Uczestnik Konsorcjum.

Podpisana w dniu 15.01.2018 r. umowa przewiduje zrealizowanie zadania w terminie do 30.03.2018 r., a koszt jego realizacji zgodnie ze złożoną ofertą wyniesie 2 994 743,10 zł brutto.