Obsługa biura projektu pn. Platforma e-usług Szpitala Latawiec

„Obsługa biura projektu” pn. „Platforma e- usług  Szpitala Latawiec” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020.

Treść ogłoszenia (z wyjaśnieniami) w załącznikach poniżej.

Zawiadomienie o wyborze oferty – załącznik nr 11

Załączniki:

 1. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-000
 2. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-001
 3. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-002
 4. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-003
 5. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-004
 6. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-005
 7. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-006
 8. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-007
 9. 20170306_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-008
 10. 20170308_Zapytanie_ofertowe_EG.3500.2.2016-2-wyjasnienia-000
 11. zaw_o_wyb_naj_ofe.jpg