O projekcie

Projekt pn. „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy przy współudziale partnerów SPZOZ MOZ w Świebodzicach, NZOZ „Mieszko” Sp. z o.o. oraz PHUP „MARCONI”.

Projekt, którego planowana realizacja potrwa końca marca 2018 r., obejmuje w swym zakresie uruchomienie siedmiu e-usług m.in. e-podpis i e-wypis niezbędne do pełnego wdrożenia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, a także e-badanie i e-powiadomienie, dzięki któremu pacjenci będą mogli pobrać w domu wynik badania on-line, o czym zostaną poinformowani przez SMS. E-usługi uzupełnią moduły e-pralni, e-zgłoszenia (nowotworu złośliwego) oraz e-zdarzenia niepożądanego.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez podniesienie efektywności procesów administracyjnych, realizowanych przez świdnicki szpital na rzecz mieszkańców aglomeracji wałbrzyskiej, a zwłaszcza mieszkańców powiatu świdnickiego. W celu osiągnięcia ww. celu zoptymalizowany zostanie proces obsługi pacjenta, usprawnione zostaną funkcje gromadzenia oraz dostępu do danych i informacji, a także poprawiona zostanie efektywność funkcjonowania placówki.


Koszt całkowity projektu wyniesie 3.422.315,09 zł, z czego 85 %, tj. 2.908.967,82 zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Umowa o dofinansowanie projektu „Platforma e-usług Szpitala Latawiec” została zawarta w dniu 22.05.2017r. przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Grzegorza Kloca oraz, reprezentującą Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, Dyrektor Bożenę Dróżdż.