Platforma już działa

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w lipcu 2018 roku zakończy wdrażanie projektu pn. „Platformy e-usług Szpitala Latawiec” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zasadnicza część projektu została już zrealizowana. Dostawcą oprogramowania, infrastruktury sprzętowej oraz prac związanych z wdrożeniem platformy było konsorcjum firm: „GABOS Software” Sp. z o.o. oraz „Asseco Poland” S. A.

Wdrożona Platforma pozwoli na realizację siedmiu e-usług m.in. e-podpis i e-wypis niezbędne do pełnego wdrożenia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, a także e-badanie i e-powiadomienie, dzięki któremu pacjenci będą mogli pobrać w domu wynik badania on-line, o czym zostaną poinformowani przez SMS lub e-mail. E-usługi uzupełnią moduły e-pralni, e-zgłoszenia (nowotworu złośliwego) oraz e-zdarzenia niepożądanego.

Dostęp do Platformy e-usług Szpitala Latawiec możliwy m.in.: jest za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej szpitala – www.szpital.swidnica.pl oraz strony internetowej projektu platforma.szpital.swidnica.pl

Kliknij aby przejść do Platformy e-usług Szpitala Latawiec

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez podniesienie efektywności procesów administracyjnych, realizowanych przez świdnicki szpital na rzecz mieszkańców aglomeracji wałbrzyskiej, a zwłaszcza mieszkańców powiatu świdnickiego. W tym celu optymalizacji ulega proces obsługi pacjenta, usprawnione zostają funkcje gromadzenia oraz dostępu do danych i informacji, dzięki czemu wzrośnie efektywność funkcjonowania placówki. W realizacji projektu w roli partnerów włączyli się SPZOZ MOZ w Świebodzicach, NZOZ „Mieszko” Sp. z o.o. oraz PHUP „MARCONI”.

Koszt całkowity projektu wyniósł ponad 3,4 mln zł, z czego 85 %, tj. ponad 2,9 mln zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW” (nr naboru RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15).