Konferencja rozpoczynająca projekt pn. Platforma e-usług Szpitala Latawiec

We wtorek, 12 września 2017r. w sali konferencyjnej świdnickiego szpitala odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt pn. Platforma e-usług Szpitala Latawiec. Na pytania dziennikarzy, a także lokalnego środowiska medycznego odpowiadali Grzegorz Kloc Dyrektor SPZOZ w Świdnicy, Łukasz Czajkowski, Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych i Projektów Rozwojowych SPZOZ w Świdnicy, Koordynator projektuoraz przedstawiciele Inżyniera Kontraktu firmy TDZ Technika dla Zdrowia Małgodzata Łazińska i Kamil Pękala.

 Tytuł projektu: Platforma e-usług Szpitala Latawiec obejmuje w swym zakresie uruchomienie siedmiu e-usług m.in. e-podpis i e-wypis niezbędne do pełnego wdrożenia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, a także e-badanie i e-powiadomienie, dzięki któremu pacjenci będą mogli pobrać w domu wynik badania on-line, o czym zostaną poinformowani przez SMS. E-usługi uzupełnią moduły e-pralni, e-zgłoszenia (nowotworu złośliwego) oraz e-zdarzenia niepożądanego.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez podniesienie efektywności procesów administracyjnych, realizowanych przez świdnicki szpital na rzecz mieszkańców aglomeracji wałbrzyskiej, a zwłaszcza mieszkańców powiatu świdnickiego. W celu osiągnięcia ww. celu zoptymalizowany zostanie proces obsługi pacjenta, usprawnione zostaną funkcje gromadzenia oraz dostępu do danych i informacji, a także poprawiona zostanie efektywność funkcjonowania placówki.

Koszt całkowity projektu wyniesie 3.422.315,09 zł, z czego 85 %, tj. 2.908.967,82 zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW” (nr naboru RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15).

W realizacji projektu w roli partnerów włączyli się SPZOZ MOZ w Świebodzicach, NZOZ „Mieszko” Sp. z o.o. oraz PHUP „MARCONI”.

Zobacz relację z konferencji w regionalnych mediach:

http://ws-24.pl/e-pacjent/
http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/70285/Swidnicki-Szpital-Latawiec-mocno-stawia-na-e-uslugi
http://dsw.doba.pl/artykul/-wideo-wypis-ze-szpitala-i-wyniki-badan-przez-internet-udogodnienia-dla-pacjentow-szpitala-latawiec/16664/15
http://swidnica24.pl/elektroniczna-rewolucja-w-swidnickim-szpitalu/