Relacja z konferencji podsumowującej projekt „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”

17 lipca 2018 r. w świdnickim szpitalu podsumowano realizację projektu pn. „Platforma e-usług szpitala Latawiec”. Na konferencji, zorganizowanej specjalnie z tej okazji, na pytania dziennikarzy odpowiadali Grzegorz Kloc Dyrektor SPZOZ w Świdnicy, Adrian Szewczyk Dyrektor SPZOZ MOZ w Świebodzicach, Łukasz Czajkowski, Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych i Projektów Rozwojowych SPZOZ w Świdnicy, Kierownik Projektu ze strony szpitala, Kamil Pękala, przedstawiciel firmy TDZ Technika dla Zdrowia, Inżynier Kontraktu oraz Wojciech Płoszczonka, przedstawiciel firmy GABOS Software Sp. z o.o., Kierownik Projektu ze strony Wykonawcy. Czytaj dalej Relacja z konferencji podsumowującej projekt „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt

Szanowni Państwo!

Pragnę serdecznie zaprosić na konferencję kończącą realizację projektu pn. „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”, która odbędzie się dnia 17 lipca 2018r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29,58-100 Świdnica (budynek Dyrekcji).

Czytaj dalej Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt

Rozstrzygnięto przetarg na wdrożenie e-usług Szpitala Latawiec

W dniu 15.01.2018 r. rozstrzygnięto przetarg na Budowę i wdrożenie platformy e-usług Szpitala Latawiec i podpisano umowę z wykonawcą, który w prowadzonym postępowaniu przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Wybrany wykonawca to: Konsorcjum firm: GABOS Software Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i ASSECO Poland SA – Uczestnik Konsorcjum. Czytaj dalej Rozstrzygnięto przetarg na wdrożenie e-usług Szpitala Latawiec

EA/26/2017 Budowa i wdrożenie platformy e-usług Szpitala Latawiec

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Platforma e-usług Szpitala Latawiec” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa i wdrożenie platformy e- usług Szpitala Latawiec.

Czytaj dalej EA/26/2017 Budowa i wdrożenie platformy e-usług Szpitala Latawiec

Konferencja rozpoczynająca projekt pn. Platforma e-usług Szpitala Latawiec

We wtorek, 12 września 2017r. w sali konferencyjnej świdnickiego szpitala odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt pn. Platforma e-usług Szpitala Latawiec. Na pytania dziennikarzy, a także lokalnego środowiska medycznego odpowiadali Grzegorz Kloc Dyrektor SPZOZ w Świdnicy, Łukasz Czajkowski, Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych i Projektów Rozwojowych SPZOZ w Świdnicy, Koordynator projektuoraz przedstawiciele Inżyniera Kontraktu firmy TDZ Technika dla Zdrowia Małgodzata Łazińska i Kamil Pękala.

Czytaj dalej Konferencja rozpoczynająca projekt pn. Platforma e-usług Szpitala Latawiec

Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/5 z dnia 19.06.2017r.

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 Euro [AKTUALIZACJA z dnia 13.07.2017r. – informacja o wyborze oferty]

W związku z realizacją projektu „Platforma e- usług Szpitala Latawiec” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020 przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: „Przygotowanie dokumentacji projektu w tym: analiza przedwdrożeniowa, analiza procesów w organizacji, aktualizacja dokumentów organizacyjnych, instrukcja bezpieczeństwa danych medycznych, opracowanie procedur stosowania podpisów elektronicznych oraz polityki podpisów elektronicznych.”

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/5 z dnia 19.06.2017r.