Konferencja rozpoczynająca projekt pn. Platforma e-usług Szpitala Latawiec

We wtorek, 12 września 2017r. w sali konferencyjnej świdnickiego szpitala odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt pn. Platforma e-usług Szpitala Latawiec. Na pytania dziennikarzy, a także lokalnego środowiska medycznego odpowiadali Grzegorz Kloc Dyrektor SPZOZ w Świdnicy, Łukasz Czajkowski, Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych i Projektów Rozwojowych SPZOZ w Świdnicy, Koordynator projektuoraz przedstawiciele Inżyniera Kontraktu firmy TDZ Technika dla Zdrowia Małgodzata Łazińska i Kamil Pękala.

Czytaj dalej Konferencja rozpoczynająca projekt pn. Platforma e-usług Szpitala Latawiec

Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/5 z dnia 19.06.2017r.

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 Euro [AKTUALIZACJA z dnia 13.07.2017r. – informacja o wyborze oferty]

W związku z realizacją projektu „Platforma e- usług Szpitala Latawiec” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020 przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: „Przygotowanie dokumentacji projektu w tym: analiza przedwdrożeniowa, analiza procesów w organizacji, aktualizacja dokumentów organizacyjnych, instrukcja bezpieczeństwa danych medycznych, opracowanie procedur stosowania podpisów elektronicznych oraz polityki podpisów elektronicznych.”

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/5 z dnia 19.06.2017r.

Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/4 z dnia 19.06.2017r.

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 Euro [AKTUALIZACJA – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY]

Zamówienie pn.: „Artykuł promocyjny w prasie dla projektu pn. „Platforma e- usług Szpitala Latawiec” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020.

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/4 z dnia 19.06.2017r.

Szpital z umową na dofinansowanie projektu pn. „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”

W poniedziałek 22.05.2017r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Grzegorz Kloc oraz reprezentująca Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej Pani Dyrektor Bożena Dróżdż podpisali umowę na realizację projektu „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”.

Czytaj dalej Szpital z umową na dofinansowanie projektu pn. „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”