Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/4 z dnia 19.06.2017r.

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 Euro [AKTUALIZACJA – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY]

Zamówienie pn.: „Artykuł promocyjny w prasie dla projektu pn. „Platforma e- usług Szpitala Latawiec” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020.

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/4 z dnia 19.06.2017r.

Szpital z umową na dofinansowanie projektu pn. „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”

W poniedziałek 22.05.2017r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Grzegorz Kloc oraz reprezentująca Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej Pani Dyrektor Bożena Dróżdż podpisali umowę na realizację projektu „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”.

Czytaj dalej Szpital z umową na dofinansowanie projektu pn. „Platforma e-usług Szpitala Latawiec”